?

Log in

No account? Create an account
Egregious Thoughts
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Sunday, November 9th, 2003

Time Event
5:28p
Esperantistoj
Yesterday was the TutTeksasa Kunveno (Texas-wide meeting) of Esperanto speakers. It was fun!

Hieraŭ estis la TutTeksasa Kunveno de esperantistoj. Ĝi estas amuza tago! Ni babilis inter ni, promenis al Central Market por tagmanĝo, ludis vortludojn kaj goon, kaj manĝis ĉinan manĝaĵon ĉe Shanghai River. Estis bona por renkonti multajn aliajn teksasajn esperantistojn.

Mi trovis ke mi pensis nur en Esperanto multaj fojoj hieraŭ, kaj eĉ hodiaŭ. Mi scias ke ĉi tio estas unu de la unuaj ŝtupoj al lingvokapablo. Mi feliĉas! Sed mi ankoraŭ devas studi pli de la lingvo.

<< Previous Day 2003/11/09
[Calendar]
Next Day >>
My Website   About LiveJournal.com